Els Copic

Segurament la paraula "Copic" no us serà del tot desconeguda. I que son?  doncs uns retoladors a base d'alcohol amb diferents saturacions de color, intensitat i lliure d'àcid. 
Degut a la seva varietat cromàtica, els seus resultats son asombrosos si sabem utilitzar-los correctament. 


Com podeu veure cada retolador està referenciat amb un codi el qual ens indica el color, lluminositat i la seva intensitat. 

R46 :  la primera lletra (R) és el color de la familia (red) . D'aquesta manera podem trobar múltiples combinacions BV (Blau -Violeta) , YG (Groc - Verd).... 

4: és la saturació del color. Mentre els números més baixos són purs i vibrants els números més alts, tenen més gris. 

6: aquest és la luminositat del color. Els números acabats en 0 són els més suaus i el 9 els més foscos.

Fixeu-vos amb els extrems dels Copic, en aquest cas ens intererssa que tinguin forma de pincell per això triarem els "ciao"

Ara ja sabeu una mica més d'aquest retoladors tan versàtils, només em falta explicar-vos que no oblideu fer servir tintes sense alcohol (no STAZON) per la estampació dels vostres segells. Sino barreijarieu  les tintes i enbrutarieu els Copic.

-------

Seguramente la palabra "Copic" no os será del todo desconocida. Y que son? Pues unos retuladores con base de alcohol y diferentes saturaciones de color, intensidad y libres de ácido. 
Debido a su variedad cromática, sus resultados son asombrosos si sabemos utilitzarlos correctamente. 

Como podemos ver cada rotulador tiene una referencia con un código el cual nos indica el color, luminosidad y la intensidad.


R46: la primera letra (R) es el color de la familia (red). De ésta manera podemos encontrar múltiples combinaciones BV (Azul - Violeta ), YG (Amarillo - Verde)....

4: es la saturación del color. Mientras los números mas bajos no son puros y vibrantes los números mas altos, tienen mas gris.

6: éste es la luminosidad del color. Los  números acabados en 0 son los mas suaves y con el 9 los más oscuros.

Fijaos en los extremos de los Copic, en éste caso nos interesa que tengan forma de pincel por ello escogeremos los "ciao".

Ahora ya sabéis un poco mas de estos rotuladores tan versátiles solo falta explicaros que no olvidéis utilizar tintas sin alcohol (no STAZON) para la estampación de vuestros sellos. Sino mezclareis las tintas y ensuciareis los Copic

(Revista Escrapea nº1)
Comentarios