Gesso o Pintura Acrília

Però que és el "GESSO"??El Gesso és un perfecte tapa poros, que s'utilitza de base per pintar, per exemple, les tapes d'un mini àlbum de cartró o el fons d'una pàgina. D'aquesta manera tenim una capa de pintura on podrem jugar amb els papers, segells i obtenir resultats molt diferents. També podem afegir-li qualsevol tipus de tinta acrílica o titntes d'alcohol per aconseguir nous colors.

----

Pero..... ¿Qué es el GESSO???

El Gesso es un perfecto tapa poros, que se utiliza de base para pinta, por ejemplo, las tapas de un mini álbum de cartón o el fondo de una página. De ésta manera tenemos una capa de pintura donde podremos jugar con papeles, sellos, y obtendremos resultados muy diferentes. También podremos añadir cualquier tipo de tinta acrílica o tintas de alcohol para poder obtener nuevos colores. 

(Revista Escrapea nº1)

Comentarios