El LO de la setmana

Dimecres tenim LO de pencillines que us sembla aquesta idea:
Miércoles tenemos LO de Pencillines que os parece ésta idea.

D'aquesta plantilla:
De ésta plantilla: 
Imágenes de www.pencillines.com

Podem arribar a fer coses com aquestes:
Podemos llegar hacer cosas com éstas:

Imágenes de www.pencillines.com

Imágenes de www.pencillines.com

I nosaltres fins on podem arribar?!?!?!
Y nosotros hasta dónde podemos llegar?!?!?!

Comentarios