El Paper Craft .... aquest gran desconegut


Qui ha dit que el Craft no és bonic? Aquest paper el tenim com un elemente secundari del nostre material. Tendim més a fer servir cartolines amb colors bàsics o paper estamapat.... però el pobre Craft ?? Sol sortir poc en les nostres inspiracions. Però mireu que ha fet la La Leticia de Gigi et Moi. Oi que anima? 

--- 

Quien ha dicho que el Craft no és bonito? Éste papel lo tenemos como un elemento secuandario de nuestro material de scrap. Tendemos mas ha utilizar las cartolinas básicas de colorines o el papel estampado.... pero y el pobre Craft?? Suele salit poco en nuestras inspiraciones. Pero mrar que ha hecho Leticia de Gigi et Moi Verdad que nos anima? 


                                                                  

Comentarios