Tot ensenyant la Laura ...... craquelarAvui parlem de craquelar. És tracta de forçar l'aparició d'esquerdes a una surpefície pintada. Podem fer-ho de la manera tradicional (que us explicaré gràcies a  la gent de Fem Scrap) o bé, fent servir les pintures de Ranger creades per aquest ús; les Crackle Paint. Les pintures de Ranger un com aplicades a la surpefície que volem craquelar  i aplicat el calor amn el secador d'embossing es converteix amb una pintura totalment craquelada. 

Ara anem per l'altre mètode; pel que explica perfectament la gent de Fem Scrap, el craquelar tradicional.

1er.- Escollim dues pintures que contrastin una sobre l'altre.
2on.- Donem una base amb una d'elles i la deixem secar. 
3er.- Extenem el gel o líquid craquelador, segons les indicacions de cada fabricant i el deixem secar.
4art.-Es dóna una segona capa, en aquest cas la segona pintura, sense aplicar dues vegades en el mateix lloc. 

Com podeu veure en la imatge que de Fem Scrap, es pot aplicar un munt de superfícies, com mobles, ungles i en els nostres treballs de scrap. 


-----

Hoy hablamos de craquelar. Se trata de forzar la aparición de grietas en una surpefície pintada. Podemos hacerlo de la manera trdicional (que ahora os contaré gracias a las explicaciones de la gente de Fem Scrap) o bien utilizando las pinturas de Ranger creadas para este uso; las Crackle paint. Éstas pinturas Ranger  una vez aplicadas en la surpefície les damos calor  con el secador de embossing y se  convierten en una pintura totalmente craquelada.

Ahora vamos por el otro método; por lo que explica perfectamente la gente de Fem Scrap, el craquelar tradicional.

1er. - Elegimos dos pinturas que contrasten una sobre la otra
2 º. - Damos una base con una de ellas y la dejamos secar.
3er. - Extendemos el gel o líquido craquelador, según lasindicaciones  de cada fabricante y lo dejamos secar.
4art.-Se da una segunda capa, en este caso la segunda pintura, sin aplicar dos veces en el mismo lugar.

Como podéis ver en la imagen que de Fem Scrap, se puede aplicar un montón de superficies, como muebles, uñas y en nuestros trabajos de scrap.

Comentarios