Tot ensenyant la laura........... Netejant la Cameo

Els primers dies de tenir-la a casa la cuidem amb tant de mimo que qualsevol copet ens provoca un maaaaaaaaal  !!!!! A mida que va passant el temps ens anem atrevint a fer més cosetes amb ella. Però el que no sabia era que la "cutxilla" de la Cameo es pot obrir per neteijar-la!!!!!!!!!!!!!   

Gràcies al tutorial que a penjat l'Esther al seu blog Scrapa'm podem veure les instruccions i diferents videos de com poder arribar a tenir la "cutxilla" tant neta com si fos nova. Una meravella !!!!!!!!!!!

Aquí us el deixo el tutorial escrit perquè hi feu una ullada. Si ho voleu complimentar en el blog trobareu penjats els videos (apreteu l'enllaç) 

----

Los primeros días que la tenemos en casa la cuidamos con tanto mimo que cualquier golpecito nos provoca un dolorrrrrrrrrrrrr!!!!!! Amedida que va pasando el tiempo nos vamos animando hacer mas cosillas con ella. Pero lo que no sabia era que la cuchilla de la Cameo se puede abrir para limpiarla!!!!!!!!!!!!!!

Gracias al tutorial que a colgado Esther en su blog Scrapa'm podemos ver las instrucciones y diferentes videos de cómo podemos llegar a tener la cuchilla como si fuera nuevecita. Una maravilla!!!!!!! 

Aquí os dejo el tutorial escrito para hacerle una ojeadilla. Si lo quereís complementar en el blog encontraréis colgados los videos (apretar el enlace) 


                                                                         -----------------

TUTORIAL DE LA NETEJA DE LA CUTXILLA DE LA CAMEO 

TUTORIAL DE LA LIMPIEZA DE LA CUCHILLA DE CAMEO


PRIMER PAS: Molt Fàcil! Treu la "cutxilla" de la cameo i acopla-hi l'eina per fer-la canviar de posició (la gris)

PRIMER PASO: Muy facil! Quitamos la cuchilla de la cameo y le acoplamos la herramienta para canviar la posición (la de color gris) 
 SEGON PAS: Fàcil! Partint de la posició que tinguis seleccionada gira en sentit descendent (contrari a les agulles del rellotge): 4,3,2,1,0 i segueix enrera....10,9,8,7...notaràs que comença a costar, no passa res! Segueix fins que vegis que comença a obrir-se just després dels números. Observa en aquestes fotos el canvi.

SEGUNDO PASO: Facil! Partimos de la posición que tengamos seleccionada giramos en sentido descendente (contraria a las agullas del reloj): 4, 3, 3, 1, 0 y seguimos para atras..... 10, 9, 8, 7..... notaremos que empieza a costar, pero no pasa nada!!!!! Seguimos hasta que veamos que empieza abrirse justo despues de los números. Osberva en las siguientes fotos el cambio Notaràs un petit click quan s'obre. I sí!....aleshores, ja la pots netejar!!

Notarás un pequño click cuando se abre. Y sí..... entonces ya la puedes limpiar!!TERCER PAS: Menys fàcil...posa-hi llum!
Ara toca tancar-la. Busca a l'interior de la peça on hi ha els números dues ratlles verticals com aquesta. Pista! Coincideixen amb les posicions 0 i 8-9 ;D

TERCER PASO: Menos fácil.... ponerle luz!!!!! Ahora toca cerrarla!!!!!!! Busca en el interior de la pieza donde hay los numeros dos rayas verticales como estas. Pista! Coinciden con las posiciones 0 i 8-9 ; D
QUART PAS: Dificil...però no impossible! 
Fes-les encaixar amb les dues altres ratlles verticals de la peça que contè la cutxilla. Ves girant les dues peces fins que notis que encaixa.

CUARTO PASO: Difícil... pero no imposible!! 
Hazlas encajar con las otras dos rayas verticales de la pieza que contiene la cuchilla. Las vas girando las dos piezas hasta que notes que encaja 


Aleshores, gira en sentit ascendent (agulles rellotge) fins el 10. Has de veure com la part on s'uneixen les dues peces es va tancant...Finalment deixa anar la "peça gris" i....ja la tens!   "CUTXILLA" NETA!!!

Entonces, gira en sentido ascedente (sentido de las agujas del reloj) hasta el 10. Tienes que ver como la parte donde se unen las dos piezas se va cerrando... Finalmente deja ir la pieza gris y... ya lo tienes! CUCHILLA LIMPIA!!!

Moltes Gràcies Esther per la feina feta, la veritat és que ara només em falta posar-m'hi perquè la meva està que necessita urgentment fer-li una neteija a fons!!!
--
Muchas gràcias Esther por el trabajo realizado, la verdad es que ahora sólo me falta ponerme porque la mía está que necesita urgentemente hacerle una limpieza a fondo!!


*  Tutorial e imágenes sacadas del blog Scrapa'm

Comentarios