Una dia per recordar.....

Com és llei de vida cada vegada tenim més dates  per recordar i menys memòria. Entre aniversaris, sants, celebraciones varies .... arriba un punt que sempre ens oblidem d'alguna i després ens fa molta ràbia. Sí que és cert, que gràcies al Facebook podem enrecordar-nos de moltes, però hi han algunes que son exclusives nostres (el dia de la nostra boda, el neixament del pimer fill de la nostra millor amiga...). 

Així que, amb tantes dates amunt i avall... vaig pensar ... Ariadna has de fer alguna cosa... i la col·lecció de Graphic45 Place in Time junt amb el que vaig veure per la xarxa, va venir a les mil meravelles !!!! 

D'aquí que us ensenyi aquest mini que pretén ser un calendari perpetu on hi marquem mes a mes les dates senyalades. 
---
Como es ley de vida cada vez tenemos mas fechas  para acordarnos y menos memoria. Entre aniversarios, santos y celebraciones varias llega un momento que siempre nos olvidamos de alguna y después nos da mucha rabia. Sí que es cierto, que gracias al facebook podemos recordar muchas de ellas, pero las que son exclusivas nuestras (un día especial, el día de nuestra boda, el nacimiento del primer hijo de tu mejor amiga...) no salen.

Así que con tantas fechas arriba y abajo.... pensé.... Ariadna tienes que hacer alguna cosilla... y la colección de Graphic45 Place in Time junto con lo que fui mirando por la red, me vino a las mil maravillas!!!!!!! 

De ahí que os muestre éste mini que pretende ser un calendario perpetuo donde marquemos mes a mes las fechas señaladas.


Crearem amb l'ajuda de un sobre oberts per la part de dalt un llibre. 
Crearemos con la ayuda de sobres oberts per la part de dalt  un libro. 


A cada pàgina posarem un mes amb alguns detalls alegòrics de la celebració del mes en concret. Al febrer referent a Sant Valentí, Abril la celebració de la Pasqua, Octubre el Halloween, Desembre els Nadals .... En cada página pondremos un mes con unos detalles alégoricos de la celebración del mes en concreto. En febrero Sant Valetín, Abril la celebración de la pasqua, Octubre Halloween, Diciembre las navidades.....


Febrer - Març
Febrero - Marzo

Abril - Maig
Abril - Mayo

Juny - Juliol
Junio - Julio

Agost - Setembre
Agosto - Setiembre 

Octubre - Novembre
Octubre - Noviembre 

Desembre
Diciembre 


I farem servir el sobre per colocar una targeta on indicarem les celebraciones amb la data a recodar del mes on som.

Facil no? Doncs ara espero que també sigui pràctic. 

Y utilizaremos el sobre para colocar una targeta donde indicaremos las celebraciones y la fecha a recordar del mes. 

Fácil no? Pues espero que también sea práctico. 

FI   //   FIN 

Comentarios

Publicar un comentario