Diari de Nadal 4 x 4

Fa unes hores que s'han obert les portes del Creativa 2014 ....... espero poder trobar el que falta per acabar de completar aquest Diari de de Nadal, encara que està prou complert...... 
----
Hace unas horas que se han abierto las puertas del Creativa 2014 ..... espero poder encontrar lo que me hace falta para terminar de completar éste Diario de Navidad, aunque está bantante completito......

Portada


Contraportada


El seu interior està inspirat en els calendaris d'advent, ens trobem un full amb quatre dies que passarem, en aquest cas del 1 al 4 i quan pasem aquest full tenim un paper per poder posar una foto i al seu darrere un petit comentari de com ha anat el dia 
---
Su interior está inspirado en los calendarios de adventio, nos encontramos una hoja con cuatro días que pasaremos, en éste caso del 1 al 4. Cuando pasemos ésta hoja , tenemos un papel para cada día poder poner una foto y atrás un pequeño comentario de como ha ido la jornada
He volgut jugar amb paper vegetal estampant segells
He querido jugar con papel vegetal estampando sellos

Aquí he aplicat al vegetal embossing negre
Aquí he aplicado al vegetal embossing negro
Sobretot ha d'haver-hi un caganer........

I apa fins el proper any ...... 
Y hasta el próximo año......
Comentarios