17 El repte dels 21 dies .......... El Dietari com seguir el dia a dia

El més dificil és com seguir el dia a dia. No tan sols farem una foto o guardarem un record del dia. El que haurem de fer és tenir un petit resum del que ha passat aquell dia per després escriure-ho al nostre dietari (project). Jo compro una llibreteta petita i numero cada pàgina com si fos el dia a dia. Així abans d'anar a dormir escric el que ha passat i després només haig de posar-ho al project. 

Però en aquest, del 2015-16 he decidit simplificar-ho deixar-ho en una frase, en un adjectiu que defineixi el dia. No serà fàcil amb el que m'agrada enrollar-me però ho intentaré!!!!!!!Lo mas dificil es como seguir el día a día. No tan solo haremos una foto donde guardaremos un recuerdo del día. Lo que tendremos que hacer es tener un pequeño resumen de lo que ha pasado ese día para después escribirlo en nuestro dietario (project). Yo compro una libreta pequeña y numero cad página como si fuera el día a día. Así antes de ir a dormir escribo lo que ha sucedido y después solo tengo que colocarlo en el project 

Comentarios