El Mini pel Big TEO

Arriben a casa i començem a fer-lis fotos com a boixos.... i ara amb càmeres als mòbils encara més!!!!! Així que veient el munt de fotos que li he fet al pobre TEO desde que ha arribat a casa en aquest any i mig que porta amb nosaltres i amb la facilitat que tenen aquest mini àlbums 4x4 de We Are Memory. He fet un petit àlbum recopilatori del nostre gat. Llegan a nuesta casa y empezamos hacerles fotos como locos..... y ahora con las  cámaras en los móbiles aun mas!!!!! Así que viendo el montón de fotos que le he realizado al pobre TEO desde que ha llegado a casa en éste año y medio que lleva con nosotros y con la facilidad que tienen éstos mini album 4x4 de We Are Memory. He hecho un pequeño album a nuestro gato. 
La idea: és que en TEO en expliqui qui és el seu dia a dia, que és el que li agrada, que fa..... (i la veritat és que aquestes tarjetes que vaig trobar que ara no recordo de quina col·lecció era...m'han anar molt bé).
----
La idea: es que TEO nos cuente quien es, su día a día, que es lo que mas le gusta, que hace.... (y la verdad es que éstas tarjetas que encontré, que ahora no me acuerde de que colección era me han ido muy bien)
Doncs, l'album, les tarjetes, una col·lecció dedicada exclusivament als animals..... una miqueta de carinyo i surt: 
--- 
Pues, el álbum, las tarjetas, una colección dedicada exclusivamente a los animales.... un poquito de cariño y sale: 


1era pàgina // 1era página:Segona pàgina /// Segunda página 


Tercera pàgina /// Tercera página Quarta pàgina /// Cuarta página Cinquena pàgina, aquí s'ens presenta el TEO del dia que va néixer i quan va venir a casa
Quinta página, aquí se nos presenta TEO el día que nació y cuando vino a nuestra casa Sisena pàgina // Sexta página
Setena Pàgina // Septima página
Vuitena pàgina espai per posar alguna foto del TEO
Octava página, espacio para poner alguna foto de TEONovena pàgina, on ens explica que fa amb les seves joguines 
Novena página, donde nos cuenta que hace con sus juguetes


Deuena, pàgina espai per posar alguna foto del gat 
Décima, página espacio para poner alguna foto del gatoOncena pàgina aquí ens explica que passa amb els peixos de l'aquari 
Onceava página, aqui nos explica que pasa con los peces del aquarioPàgina dotze, espai per posar fotos del Teo jugant
Página doce, espacio para poner fotos de TEO jugando Pàgina tretze, el Teo i la seva distracció davant l'ordinador
Página trece, TEO y su distracción delante del ordenador


Pàgina catorze i quinze, Mini espais per a més fotos amb una tarjeta transparent 
Página catorce y quince, Mini con espacios para mas fotos con una tarjeta transparente

Pàgina setze, aquí ens explica que algun dia pot arribar ha caure dins l'acuari
Página dieciséis, aquí nos explica que algún día puede llegar ha caer dentro del acuario


Pàgina 17  full per seguir posant més fotos del Teo que és del que és tracta aquest mini
Página 17 hoja para seguir colocando mas fotos de Teo que es de los que se trata éste mini


Pàgina divuit aquí ens explica com controla els ocells per la finestra
Página dieciocho aqui nos cuenta como controla los pájaros por la ventana


Pàgina dinou podem posar la foto on tenim el Teo controlant els ocells
Página diecinueve podemos poner la foto donde tenemos a Teo controlando los pájaros 


Pàgina vint aquí tenim el Teo el ple bany
Página veinte aquí tenemos a Teo en el baño 


Pàgina vint-i-u i vint-i-dos  petits espais per a varies fotos
Págines veinteuna y veintidos, pequeños espacios para varias fotosPàgina vint-i-tres  La principal diversió del Teo
Página veintitres. La principal diversión de Teo Pàgina vint-i-quatre,  per poder ensenyar el Teo amb el seu esport preferit 
Página veinticuatro, para poder enseñar el deporte preferido de Teo 


Pàgina vint-i-cinc. Distraccions del Teo
Página veinticinco, distracciones de TeoPàgina vint-i-sis. Foto de mostra
Página veintiséis. Foto de muestraPàgina vint-i-set. Petites mostres de la vida del Teo
Página veintisiete pequeñas muestras de la vida de Teo Pàgina vint-i-vuit . El Teo es despedeix de nosaltres
Página veintiocho. EL Teo se despide de nosotros Pàgina vint-i-nou, resum principal de les caracteristiques del Teo
Página veintinueve, resumen principal de las caracteísticas de TeoPàgina trenta Tarjeta on poder colocar les millors fotos del TEO
Página trenta. Tarjeta donde podemos colocar las mejores fotos de TEO
Detall interior de la tarjeta
Detalle interior de la tarjeta


Comentarios